Nákladní přeprava volně ložených nákladů v ČR a zemích EU

Přeprava volně ložených nákladů je naší hlavní činností. V začátcích jsem se specializovali na přepravu kameniva a písků na území severní Moravy. V současné době provádíme přepravy v rámci celé Evropy. Zajišťujeme dopravu všech druhů materiálů, včetně přeprav nebezpečných nákladů v režimu ADR a přeprav v režimu JIT "Just In Time". Máme bohaté zkušenosti s dopravou materiálů ve stavebnictví a zemědělství, kdy je nutné zabezpečit návoz mnoha set tisíc tun v poměrně krátkém časovém úseku. Naše firma je certifikována dle normy GMP+ B4. určené pro dopravce krmiv.

Specializujeme se na přepravu:

 • sypké materiály
 • barevné kovy, šrot
 • zemědělské komodity

Nejčastěji přepravované komodity: koks, zemědělské komodity, hnojiva, uhlí, barevné kovy, železo, plasty, kamenivo a písky.

Logistika pro projekty

Řada projektů vyžaduje speciální logistické služby a správné načasování. Našim zákazníkům nabízíme logistické plánování a dohled nad přepravními výkony. Projekt zahrnuje řízení celého dodavatelského řetězce, inbound i outbound transport, just-in-time nebo just-in-sequence přepravy pro štíhlou výrobu.

Certifikáty a licence

Spedice

Díky spedičním službám poskytujeme svým zákazníkům jistotu servisu během celého roku, bez ohledu na sezónnost, počasí či náročnost na organizaci a nasazení techniky. Zkušený tým našich disponentů řeší operativně problémy spojené jak s dlouhodobě plánovanými přepravními výkony, tak nárazové objednávky v evropském měřítku.

Přeprava sypkých hmot

Přeprava volně ložených nákladů je naší hlavní činností. V začátcích jsme se specializovali na přepravu kameniva a písků na území severní Moravy. V současné době provádíme přepravy v rámci celé Evropy. Zajišťujeme dopravu všech druhů materiálů, včetně přeprav nebezpečných nákladů v režimu ADR a přeprav v režimu JIT "Just In Time". Máme bohaté zkušenosti s dopravou materiálů ve stavebnictví a zemědělství, kdy je nutné zabezpečit návoz mnoha tisíc tun v poměrně krátkém časovém úseku.

Naše firma je certifikována dle normy GMP+B4.1 určené pro dopravce krmiv.

Nejčastěji přepravované komodity:

 • koks
 • zemědělské komodity
 • hnojiva
 • uhlí
 • barevné kovy
 • železo
 • plasty
 • kamenivo a písky

Velkooběmové přepravy

Naše vlastní silná flotila nákladních automobilů umožňuje poskytovat zákazníkům velkoobjemové přepravy v řádu desetitisíců až statisíců tun v relativně krátkém čase. K tomu nabízíme i speciální stroje pro plynulou logistiku vykládky.

Další naše služby

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti DT Logistic CZ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.