Nabídka služeb společnosti DT logistic

Přeprava volně ložených nákladů je naší hlavní činností. V začátcích jsem se specializovali na přepravu kameniva a písků na území severní Moravy. V současné době provádíme přepravy v rámci celé Evropy. Zajišťujeme dopravu všech druhů materiálů, včetně přeprav nebezpečných nákladů v režimu ADR a přeprav v režimu JIT "Just In Time".

Máme bohaté zkušenosti s dopravou materiálů ve stavebnictví a zemědělství, kdy je nutné zabezpečit návoz mnoha set tisíc tun v poměrně krátkém časovém úseku.

Naše firma je certifikována dle normy GMP+ B4. určené pro dopravce krmiv.

Specializujeme se na přepravu:

  • sypké materiály
  • barevné kovy, šrot
  • zemědělské komodity

Nejčastěji přepravované komodity: koks, zemědělské komodity, hnojiva, uhlí, barevné kovy, železo, plasty, kamenivo a písky.

Certifikáty a licence

Prohlédněte si náš vozový park

další ukázky viz vozový park

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti DT Logistic CZ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.