O společnosti DT logistic

DT Logistic CZ se specializuje na přepravy sypkých hmot. DT Logistic CZ se poměrně rychle rozvíjela v posledních více než patnácti letech díky pořízení speciálních transportních prostředků pro přepravy sypkých hmot a růstu týmu zkušených logistických expertů, jež tvoří silnou organizaci. Umíme koordinovat znalost regionální výroby a potřeb se strukturou mezinárodního trhu a přepravních kapacit.

Svým zákazníkům poskytujeme služby s přidanou hodnotou, výjimečný technický servis, poradenskou podporu a unikátní logistická řešení na míru. Díky zkušenostem, vizionářství a technické síle představujeme pro klienty svěží nápady a inovativní logistiku.

DT Logistic CZ

Historie společnosti

Firma DT Logistic CZ s.r.o. zahájila svou činnost 1.1.2004 jako nástupnická organizace firmy Luděk Bárta, která působila na trhu od roku 1998. Hlavním předmětem činnosti firmy je poskytování služeb v oblasti vnitrostátních a mezinárodních přeprav volně ložených materiálů.

Postupem času jsme se vypracovali na jednu z největších firem v oboru, působících na českém trhu. Naší předností je silný vozový park a zkušený tým pracovníků, který dokáže vždy naším klientům poskytnout ideální řešení jejich požadavků.

Naše vize

DT Logistic CZ

Naše schopnost tvořit hodnotu pro naše zákazníky je řízena cílenou strategii a pozorností zaměřenou na provozní efektivitu. V DT Logistic CZ jsme hrdí na férové partnerské a dodavatelské vztahy, které jsou založeny na trvalé produktivitě, spolehlivých službách a snižování nákladů.

Toto je dosahováno prostřednictvím programu business excellence a striktním nákladovým řízením. Spoléháme na energii, inovace a odpovědnost mezi námi a našimi zákazníky, abychom mohli společně dosáhnout cíle všeobecně udržitelného rozvoje.

Hodnoty

Dlouhodobé vztahy se silnými zákazníky a dodavateli spolu s pozvolným růstem hodnoty firmy jsou důležitým základem firemní strategie udržitelného rozvoje. Cílem společnosti DTL je globální stejně jako regionální působností přinášet svým zákazníkům nejlepší služby,

kvalitu, optimální a včasný servis spolu s inovativními podněty a logistickým know-how v oblasti přepravy sypkých hmot. Díky organickému rozvoji, efektivní spolupráci a speciálním projektům se společnosti daří upevnit svou tržní pozici a prosadit se na logistickém trhu.

Naše zodpovědnost

Jsme si vědomi, že úspěch naší firmy je spojen s úspěchem celé společnosti, proto se snažíme svou činností přinášet pozitivní efekty a účinně prospívat k širší sociální odpovědnosti. Ochrana a udržitelnost životního prostředí pro nás znamená udržitelnou, ekologickou odpovědnost vůči lidem i přírodě. Jsme si vědomi, že svou činností přinášíme zaměstnanost do regionu, což sebou nese závazek v podobě dodržování sociálních standardů a smysluplného rozvoje a investic nejen do technického vybavení, ale i do lidského kapitálu.

Rovněž se, v rámci našich možností, rádi podílíme na některých kulturních a sportovních projektech, čímž bychom chtěli přispět k vyššímu standardu života v našem regionu.

DT Logistic CZ

Řízení kvality

Požadavky a potřeby našich zákazníků a místních a národních orgánů jsou základem pro náš systém řízení jakosti.

ČSN EN ISO 9001:2009 v procesu přípravy GMP+B.4 (Trade, Collection and Storage + Transshipment) www.gmpplus.org/en ADR

Bezpečnost

DT Logistic CZ

Bezpečnost je pro nás každodenním chlebem. Dodržujeme ji ve všech aspektech naší činnosti. Nejen zákonné požadavky (Zák. …o bezpečnosti práce, o bezpečnosti silničního provozu) jsou pro nás limitující, snažíme se o myšlení v zájmu obecné bezpečnosti, cokoli děláme, je bezpečnosti podřízeno.

V souvislosti s bezpečností práce se náš program zaměřuje na snižování rizik spojených s každou činností s cílem zcela zamezit pracovním úrazům.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí, které nás obklopuje, nám není lhostejná.

Opravárenský servis

Společnost DT Logistic CZ disponuje vlastním zázemím pro opravárenský servis, což umožňuje nadstandartní pravidelnou kontrolu technického stavu vozidel, rychlý odborný zásah v případě potřeby a spolupráci s autorizovanými servisy.

Vlastní dílny jsou základem bezpečnosti a dobré technické kondice vozového parku, personál provádí na základě důkladné znalosti technických možností a limitů všech používaných sklápěcích vozidel školení řidičů o technice jízdy, úsporách PHM, opotřebení, menší emisní náročnosti a tím zvyšování celkové bezpečnosti a ekologie.

DT Logistic CZ

Řešení

Supply Chain Integrity - znalosti potřeb zákazníků a trhů, možnosti segmentu křížové oblasti umožňují součinnost v oblasti logistiky a nákupu.

Podobnosti jsou základem stále silnícího postavení na trhu, inovační síly a správná kalkulace nákladů DT Logistic CZ, společnost používá své vlastní strategické know-how o řízení dodavatelského řetězce.

Kariéra

Hledáme řidiče pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu, vice zde.
Do našeho týmu hledáme řidiče pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu. Další informace a benefity najdete na naší stránce www.ridickamionu.cz

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti DT Logistic CZ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.